CÂN GHẾ

 • CÂN GHẾ INOX CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-I3CÂN GHẾ INOX CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-I3
     Cân ghế INOX chống nước fujihatsu FGC-I3 còn gọi là Cân nền tảng dọc INOX chống nước fujihatsu FGC-I3, phiên bản tiếng Việt, kích thước bàn cân 45X60 cm, đa dạng về trọng tải (phạm vi cân lớn nhất) như 400kg/500kg/600kg, giá trị độ chia kiểm d …
 • CÂN GHẾ INOX CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-I2CÂN GHẾ INOX CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-I2
     Cân ghế INOX chống nước fujihatsu FGC-I2 còn gọi là Cân nền tảng dọc INOX chống nước fujihatsu FGC-I2, phiên bản tiếng Việt, kích thước bàn cân 40x50 cm, đa dạng về trọng tải (phạm vi cân lớn nhất) như 200kg/250kg/300kg, giá trị độ chia kiểm d …
 • CÂN GHẾ INOX CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-I1CÂN GHẾ INOX CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-I1
     Cân ghế INOX chống nước fujihatsu FGC-I1 còn gọi là Cân nền tảng dọc INOX chống nước fujihatsu FGC-I1, phiên bản tiếng Việt, kích thước bàn cân 30x40 cm, đa dạng về trọng tải (phạm vi cân lớn nhất) như 60kg/100kg/150kg, giá trị độ chia kiểm d =e= …
 • CÂN GHẾ CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-C2CÂN GHẾ CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-C2
  LINK KIỂM DUYỆT SẢN PHẨM TẠI TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG NHÀ NƯỚC: https://www.youtube.com/watch?v=vl4CqlmP8ak    Cân ghế chống nước fujihatsu FGC-C2 còn gọi là Cân nền tảng dọc chống nước fujihatsu FGC-C2, phiên bản tiếng Việt, kích thước bàn cân 41.5x52 …
 • CÂN GHẾ CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-C1CÂN GHẾ CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FGC-C1
     Cân ghế chống nước fujihatsu FGC-C1 còn gọi là Cân nền tảng dọc chống nước fujihatsu FGC-C1, phiên bản tiếng Việt, kích thước bàn cân 30x40 cm, đa dạng về trọng tải (phạm vi cân lớn nhất) như 60kg/100kg/150kg/200kg, giá trị độ chia kiểm d =e= …
 • CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-03CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-03
     Cân ghế fujihatsu FGC-03 còn gọi là Cân nền tảng dọc fujihatsu FGC-03, phiên bản tiếng Việt, điểm nổi bật là có chức năng ĐẾM và CÂN ĐỘNG (cân khi vật dãy, nhảy, không đứng yên chỉ trong 3 giây) kích thước bàn cân 45x60 cm, đa dạng về trọng tải …
 • CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-02CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-02
     Cân ghế fujihatsu FGC-02 còn gọi là Cân nền tảng dọc fujihatsu FGC-02, phiên bản tiếng Việt, kích thước bàn cân 40x50 cm, đa dạng về trọng tải (phạm vi cân lớn nhất) như 60kg/100kg/150kg/200kg/250kg/300kg/350kg, giá trị độ chia kiểm d =e= …
 • CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-01CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-01
     Cân ghế fujihatsu FGC-01 còn gọi là Cân nền tảng dọc fujihatsu FGC-01, phiên bản tiếng Việt, điểm nổi bật là có chức năng ĐẾM, và CÂN ĐỘNG (cân khi vật dãy, nhảy, không chịu đứng yên chỉ trong 3 giây) kích thước bàn cân 30x40 cm, đa dạng về trọng …
Đặt lịch hẹn dịch vụ