Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

 • VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN CHỐNG NƯỚC FUJIHATSU FTC-02
 • VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TÍNH GIÁ FUJIHATSU FTC-01
 • VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN MÓC TREO FUJIHATSU FMC-N1
 • VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN GHẾ FUJIHATSU FGC-01/02/03
 • VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN SÀN KHÔNG DÂY FUJIHATSU DÒNG FSS
 • VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TẠ GẬP FUJIHATSU FNC01/02/03/05
 • VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÂN SỨC KHỎE FUJIHATSU FHS-01/05
 • Hướng dẫn sử dụng cơ bản của cân điện tử Fujihatsu
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng TRUY VÂN của cân điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng TRẢ LẠI của cân điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng ĐIỆN ÁP của cân điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng CÂN ĐỘNG của cân điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng TÍCH LŨY (ADD) của cân điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng TRỪ BÌ (TARE) của cân điện tử
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng ĐẾM (COUNTING) của cân điện tử
 • Đặt lịch hẹn dịch vụ