Giới thiệu

  • Cân là một thiết bị để đo trọng lượng hoặc khối lượng. Chúng còn được gọi là cân khối lượng, cân trọng lượng, cân bằng khối lượng, cân bằng trọng lượng, hoặc đơn giản là thang đo, cân bằng hay ngắn gọn …
Đặt lịch hẹn dịch vụ