ETSI LÀ TỔ CHỨC GÌ? ETSI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

ETSI LÀ TỔ CHỨC GÌ? ETSI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   ETSIViện tiêu chuẩn Châu Âu (ETSI) The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) được thành lập bởi Hội nghị quản lý Bưu chính và Viễn thông châu Âu (CEPT), một cơ quan điều phối cho Châu Âu về viễn thông và bưu chính vào năm 1988, có trụ sở tại Sophia-Antipolis, Pháp. ETSI một tổ chức tiêu chuẩn châu Âu (ESO), được công nhận bởi Ủy ban châu Âu (EC)ban thư ký Hiệp hội tự do thương mại châu Âu (EFTA). Nói cách khác, ETSI là tiêu chuẩn của EC EFTA . ETSI là cơ quan tiêu chuẩn khu vực được công nhận liên quan đến viễn thông, phát thanh truyền hình và các mạng và dịch vụ truyền thông điện tử khác. Cụ thể lại, ETSI được thành lập vào năm 1988 bởi Hội nghị Quản lý Bưu chính và Viễn thông châu Âu (CEPT) để đáp ứng các đề xuất từ ​​Ủy ban Châu Âu (EC). ETSI được đăng ký như một hiệp hội theo luật của Pháp. Điều này có nghĩa là chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Bất kỳ thu nhập thặng dư thường được trả lại cho các thành viên của chúng dưới dạng tín dụng cho đóng góp thành viên của họ cho năm sau.
   
   Đã có nhiều sự kiện và thành tựu quan trọng kể từ khi ETSI được tạo ra - và nhiều trong số chúng đã có tác động toàn cầu.
   ETSI có một vai trò đặc biệt ở châu Âu. Điều này bao gồm hỗ trợ các quy định và luật pháp châu Âu thông qua việc tạo ra các tiêu chuẩn châu Âu hài hòa. Chỉ các tiêu chuẩn được phát triển bởi ba ESO (
CEN, CENELEC và ETSI) được công nhận là Tiêu chuẩn châu Âu (EN).
ETSI cung cấp cho các thành viên một môi trường cởi mở, toàn diện và hợp tác. Môi trường này hỗ trợ phát triển, phê chuẩn và thử nghiệm kịp thời các tiêu chuẩn áp dụng toàn cầu cho các hệ thống, ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin và truyền thông.
   ETSI luôn đi đầu trong các công nghệ mới nổi trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp và xã hội sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Hơn 850 tổ chức thành viên của ETSI từ 65 quốc gia và năm châu lục.
Cũng như nâng cao danh tiếng, nhiều lợi ích của thành viên bao gồm:
 • truy cập thông tin cập nhật nhất về các tiêu chuẩn công nghệ thông tin toàn cầu
 • tham gia trực tiếp vào phát triển tiêu chuẩn
 • lợi thế cạnh tranh thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn sớm
 • cơ hội kết nối với các nhà lãnh đạo ngành
   ETSI hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và là một trong ba cơ quan duy nhất được EU chính thức công nhận là Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu.
   ETSI ban đầu được thành lập để phục vụ nhu cầu của châu Âu, nhưng ETSI có một viễn cảnh toàn cầu. Các tiêu chuẩn của ETSI hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới.
Chúng tôi hợp tác  với các loại hình tổ chức khác nhau trên khắp thế giới. Điều này làm cho chúng tôi có vị trí tốt để hỗ trợ các thành viên của chúng tôi hoạt động trong một môi trường cạnh tranh ngày càng quốc tế.
   Ngoài ra, chúng tôi là đối tác trong Dự án Đối tác Thế hệ thứ ba quốc tế (3GPP TM ). Thông qua dự án này, chúng tôi đang giúp phát triển truyền thông di động 4G và 5G. Chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác trên toàn cầu trong dự án hợp tác oneM2M để phát triển các tiêu chuẩn cho truyền thông từ máy sang máy.
   ETSI là một tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu về tiêu chuẩn Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) đáp ứng nhu cầu thị trường châu Âu và toàn cầu.
   ETSI có chiến lược 
được phát triển bởi các thành viên của ETSI. Nó xác định tầm nhìn, sứ mệnh của ETSI và chín nguyên tắc cơ bản cấu thành cốt lõi của ETSI:
 • Các giá trị cơ bản của ETSI về công việc mà nó đảm nhận là tính kịp thời, chất lượng và đáp ứng nhu cầu của thị trường
 • ETSI đã bao gồm. Thành viên toàn cầu của ETSI đại diện cho một loạt các bên liên quan. ETSI có một mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu và cách tiếp cận đồng thuận trong phương pháp làm việc của ETSI
 • ETSI hoàn toàn tuân thủ các quy định của WTO / TBT và Quy định của EU (EU) 1025/2012
 • ETSI hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp và xã hội tạo ra, sử dụng hoặc dựa vào công nghệ CNTT & TT
 • ETSI hoạt động hàng đầu trong việc phát triển và phát triển các công nghệ mới
 • ETSI sản xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm mục đích được áp dụng bởi các thị trường cạnh tranh nhất
 • ETSI thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trên toàn thế giới vì lợi ích của khả năng cạnh tranh của các thành viên
 • ETSI, với vai trò là ESO, cung cấp các tiêu chuẩn kỹ thuật hỗ trợ các yêu cầu và chính sách pháp lý của EU
 • ETSI tạo ra các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng phổ hiệu quả, giảm thiểu nhiễu và tránh các tác dụng không mong muốn. ETSI sản xuất các tiêu chuẩn theo khung pháp lý thích hợp nhất.
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo whatis.techtarget, etsi.org và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ASCE là tổ chức gì? chứng nhận của nó là gì? - Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/asce-la-to-chuc-gi-chung-nhan-cua-no-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189594.html
2/ ASTM là tổ chức gì? chứng nhận dùng ở đâu? trong lĩnh vực nào? - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/astm-la-to-chuc-gi-chung-nhan-dung-o-dau-trong-linh-vuc-nao-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189610.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ