Nhiệt độ môi trường là gì?nhiệt độ phòng là gì?

Nhiệt độ môi trường là gì?nhiệt độ phòng là gì?

Nhiệt độ môi trường xung quanh là nhiệt độ không khí của môi trường mà thiết bị đo được và được lưu trữ. Môi trường tính từ có nghĩa là "liên quan đến môi trường xung quanh ngay lập tức." Ngoài ra đôi khi được gọi là nhiệt độ thông thường hoặc nhiệt độ cơ sở, giá trị này rất quan trọng đối với thiết kế hệ thống và phân tích nhiệt.

Trong bối cảnh văn phòng làm việc, việc duy trì nhiệt độ môi trường thích hợp là rất quan trọng đối với hoạt động đúng và tuổi thọ của thiết bị máy tính. Nói chung, phạm vi an toàn là từ 60 đến 75 độ  F hoặc 15 đến 25 độ C, mặc dù đầu mát của phạm vi đó là tốt hơn. Nhiệt độ môi trường trên các phạm vi đó làm cho hệ thống làm mát của máy tính khó giữ được nhiệt độ hoạt động an toàn.

Đo nhiệt độ môi trường

Đo nhiệt độ môi trường của trong phòng hoặc thành phần liên quan được thực hiện bằng cách sử dụng nhiệt kế hoặc cảm biếnĐể đảm bảo việc đọc là chính xác nhất, thiết bị đo phải được giữ trong bóng râm, ở độ cao giữa của phòng và trong một không gian thông thoáng cho phép không khí lưu thông tự do. Khi đo nhiệt độ môi trường trong nhà, điều quan trọng là phải theo dõi các giá trị nhiệt độ trong suốt chiều dài của một ngày để xác định nhiệt độ môi trường tối đa và tối thiểu. Khi xác định nhiệt độ môi trường xung quanh của môi trường ngoài trời, có thể hữu ích khi xem xét trung bình nhiệt độ trong lịch sử.

Một điều quan trọng cần lưu ý là có những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cảm giác của nhiệt độ môi trường, nhưng không phải là nhiệt độ đọc. Một số trong những yếu tố này bao gồm độ ẩm, gió lạnh và cách nhiệt.

Tầm quan trọng của nhiệt độ môi trường

Các phép đo nhiệt độ môi trường xung quanh là một thành phần quan trọng trong việc tối đa hóa tuổi thọ của thiết bị, ngăn ngừa sự cố và tránh thiệt hại. Một vài ứng dụng để biết nhiệt độ môi trường của vật phẩm bao gồm:

  • Xác nhận rằng hệ thống làm mát bên trong của thiết bị đang hoạt động đủ, chẳng hạn như quạt máy tính xách tay.
  • Đảm bảo rằng các vật liệu, như thực phẩm hoặc hóa chất, được lưu trữ an toàn.
  • Xác định hiệu quả năng lượng của hệ thống sưởi hoặc làm mát.
  • Phân tích các thành phần để đảm bảo nhiệt độ tối đa và tối thiểu không ảnh hưởng đến chức năng hoặc sử dụng.
  • Kiểm soát nhiệt độ của môi trường trong phạm vi chấp nhận được.
  • Hạn chế sự tiêu tán năng lượng, hoặc dòng điện , đến một giá trị an toàn hơn.

Môi trường xung quanh và nhiệt độ phòng

Trong khi nhiệt độ môi trường là nhiệt độ không khí thực tế của môi trường, nhiệt độ phòng đề cập đến phạm vi nhiệt độ mà hầu hết mọi người cảm thấy thoải mái. Nhiệt độ môi trường được đo bằng nhiệt kế trong khi nhiệt độ phòng dựa nhiều vào cảm giác. Nhiệt độ môi trường của môi trường có thể thay đổi lớn so với nhiệt độ phòng được chấp nhận, chẳng hạn như khi máy điều hòa không khí hoặc máy sưởi bị trục trặc.
Nguồn: fujihatsu.com (theo techtarget và internet)
Bài viết liên quan: 
1/ Từ Thông Hay Thông Lượng Là Gì?
http://fujihatsu.com/tu-thong-hay-thong-luong-la-gi-1-2-188113.html
2/ Cường Độ Của Từ Trường Là Gì? Đơn Vị Của Nó Là Gì?
http://fujihatsu.com/cuong-do-cua-tu-truong-la-gi-don-vi-cua-no-la-gi-1-2-188115.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ