TRỌNG LƯỢNG LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

TRỌNG LƯỢNG LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   Trong khoa học, trọng lượng của một vật thể có liên quan đến lực tác dụng lên vật thể, do trọng lực hoặc do một lực phản ứng giữ nó tại chỗ.
   Trọng lượng là một lực do tác động của trọng lực lên vật chất: nó đo lực của lực hấp dẫn tác động lên vật chất đó mạnh đến mức nào
   Trọng lượng là đại lượng vectơ, lực hấp dẫn tác dụng lên vật. Khác định nghĩa trọng lượng là đại lượng vô hướng, độ lớn của lực hấp dẫn. 
   Các đơn vị đo lường cho trọng lượng là đơn vị của lực, mà trong hệ đo lường quốc tế si (SI) là newton (N). Ví dụ, một vật thể có khối lượng một kilôgam có trọng lượng khoảng 9,8 newton trên bề mặt Trái đất và khoảng 1/6 số đó trên Mặt trăng . Mặc dù trọng lượng và khối lượng là số lượng riêng biệt về mặt khoa học, các thuật ngữ thường bị nhầm lẫn với nhau trong sử dụng hàng ngày (nghĩa là so sánh và chuyển đổi trọng lượng tính bằng pound sang khối lượng tính bằng kilogam và ngược lại). 
  Các biện chứng tiếp theo trong việc làm sáng tỏ các khái niệm khác nhau về trọng lượng có liên quan đến lý thuyết tương đối theo đó lực hấp dẫn được mô hình hóa như là hệ quả của độ cong của khoảng không thời gian . Hiện nay, có rất nhiều khái niệm cùng tồn tại và việc sử dụng sẽ theo các bối cảnh khác nhau của chúng. 

Ảnh: Trọng lực (Internet)
 

Nguồn: fujihatsu (cân điện tử) - cân điện tử fujihatsu 
(theo opticsandlab, abet.org, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.org và WIkipedia international news

Bài viết liên quan: 
1/ Độ không đảm bảo của phép đo trên cân điện tử là gì? - Cân điện tử fujihatsu

http://fujihatsu.com/do-khong-dam-bao-cua-phep-do-tren-can-dien-tu-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-197404.html
2/ Lỗi của cân điện tử gây ra bởi sự khác biệt về trọng lực ở các vĩ độ khác nhau
http://fujihatsu.com/loi-cua-can-dien-tu-gay-ra-boi-su-khac-biet-ve-trong-luc-o-cac-vi-do-khac-nhau-1-2-197420.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ