CÂN ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MẪU LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

CÂN ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT MẪU LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   "Cân điện tử thương mại được phê duyệt mẫu" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả rộng rãi một loại cân điện tử đã được chứng nhận bởi một cơ quan chính phủ hoặc cơ quan được công nhận bởi một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế để tuân thủ các quy định về mua và bán hàng theo trọng lượng; các sản phẩm tương tự cũng có thể được gọi là "Trade Stamped" dịch sang tiếng Việt là "Đã xác minh", Class III hoặc Class II nghĩa là Cấp III hay Cấp II (Cấp là loại cân phù hợp cho 1 ngành nào đó. Ví dụ: cân cho thương mại chỉ có thể thuộc cấp III, nó k thể thuộc cấp II.. đồng nghĩa một loại cân không thể thuộc 2 hay nhiều cấp, dù nó được sản xuất bởi bất kỳ nhà sản xuất nào..nó chỉ thuộc 1 cấp nào đó); EC Stamped, M Class được phê duyệt và đôi khi là Tiêu chuẩn giao dịch được phê duyệt. Những thuật ngữ này thường có nghĩa tương tự; ở Anh, cân được kiểm tra theo tiêu chuẩn được Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) được EC công nhận và mỗi chiếc cân phải mang các dấu hiệu cần thiết "đã phê duyệt" thì mới được lưu thông và sử dụng trên thị trường thương mại.. Ở Việt Nam, cân điện tử thương mại được phê duyệt mẫu là cân đã được cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Việt Nam. Tất cả cân điện tử thương mại nhập khẩu đều phải có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu. Về mặt pháp lý, việc sử dụng hay dùng hay buôn bán (gọi tắt là lưu thông) cân điện tử được phê duyệt mẫu khi nhập khẩu mới là hợp pháp ờ nước ta. Cân điện tử không có phê duyệt mẫu khi nhập khẩu là cân bất hợp pháp hay cân nhập lậu.
Ảnh: Cân điện tử fujihatsu đã được phê duyệt mẫu (Internet)

Nguồn: fujihatsu (cân điện tử) - cân điện tử fujihatsu 
(theo opticsandlab, abet.org, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.org và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định là gì? giải thích đơn giản nhất - Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/hieu-chuan-hieu-chinh-va-kiem-dinh-la-gi-giai-thich-don-gian-nhat-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-190276.html
2/ Cấp chính xác của cân điện tử là gì? Vai trò của cấp chính xác đến việc phân loại cân

http://fujihatsu.com/loai-can-nao-can-phai-kiem-dinh-xin-tem-kiem-dinh-o-dau-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-190736.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ