HIỆU CHUẨN, HIỂU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH LÀ GÌ? GIẢI THÍCH ĐƠN GIẢN NHẤT - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

HIỆU CHUẨN, HIỂU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH LÀ GÌ? GIẢI THÍCH ĐƠN GIẢN NHẤT - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

Sự khác nhau giữa hiệu chuẩn và hiệu chỉnh
   Ở đây, chúng ta đề cập chung đến máy móc, thiết bị..và đề cập cụ thể cho dễ hiểu dân dã là cân điện tử, một thiết bị, phương tiện đo lường đòi hỏi sự chính xác cao. 
   Khi chúng ta mua một cái
cân điện tử, nó sẽ có các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất như phạm vi cân (cân tối đa 30 kg chẳng hạn), bước nhảy giá trị độ chia kí hiệu là d (ví dụ là 10g), kí hiệu cho 2 giá trị trên thường được viết là 30kg/10g, cấp chính xác cấp III.. 3 thông số kỹ thuật đầu này là những tiêu chuẩn quan trọng nhất để chúng ta mua một cái cân điện tử. Vấn đề ở đây là nhà sản xuất nói thông số kỹ thuật là như vậy. Liệu có đáng tin không?
   Câu hỏi trên cần giải đáp là chúng ta phải kiểm tra xem các
thông số kỹ thuật thực tế của cái cân mình mua nó có đúng như "lời" của nhà sản xuất không. Quá trình kiểm tra này người ta gọi là hiệu chuẩn và tất nhiên chúng ta phải nhờ một cơ quan có chuyên môn làm việc này. Hiệu chuẩn là tự nguyện, không ai bắt buộc chúng ta phải làm. Kết luận: " Hiệu chuẩn là quá trình hay hoạt động xác định mối quan hệ giữa giá trị thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị cụ thể với giá trị thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị đó nhưng được nhà sản xuất đưa ra."
    Có một sự thật khách quan, chúng tôi phải nhắc đến là
cân điện tử, máy móc, thiết bị khác.. dù hiện đại đến mấy nó vẫn k tránh khỏi những lỗi nhỏ khách quan về môi trường, khoảng cách địa lý, từ trường trái đất mỗi nơi một khác, do vận chuyển va đập, sốc.. dẫn đến điều chỉnh nhỏ..tất nhiên những lỗi này chỉnh sửa rất đơn giản và chỉnh xong là phải như thông số của nhà sản xuất nếu không cân điện tử, máy móc, thiết bị khác chất lượng kém.. Quá trình này là một phần tất yếu khi bạn cài đặt ban đầu..
   
Tiếp tục, nói về cái cân điện tử đó. Sau khi chúng ta hiệu chuẩn, chúng ta phát hiện ra nó có sai sót. Chúng ta phải điều chỉnh nó ( đương nhiên chúng ta phải được hướng dẫn bởi nhà sản xuất hay nhờ những thợ kỹ thuật làm việc này) sao cho đúng với thông số kỹ thuật. Quá trình hay hoạt động để cân điện tử, máy móc, thiết bị khác trở về đúng, chuẩn với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, người ta gọi là hiệu chỉnh. Kết luận: " Hiệu chỉnh là quá trình hay hoạt động điều chỉnh, chỉnh sửa những sai sót của máy móc, thiết bị nhằm đạt được độ tương đồng, chính xác với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất máy móc, thiết bị đó."
   Suy ra, hiệu chuẩn với hiệu chỉnh là khác nhau.
Hiệu chuẩn là kiểm tra, hiệu chỉnh là chỉnh sửa. Chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên nó có mối quan hệ tương hỗ, hiệu chuẩn phát hiện ra sai sót và hiệu chỉnh sẽ sửa sai sót đó. Máy móc, thiết bị nào cũng cần phải trải qua quá trình hiệu chuẩn để hoạt động một cách chính xác, hiệu quả nhất theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ra nó..
 

Ảnh: Hiệu chuẩn cân điện tử Fujihatsu tại Viện nghiên cứu (http://fujihatsu.com)
 
Kiểm định
   Hiểu một cách dân dã với những ai chẳng quen gì với ngôn ngữ kỹ thuật (đọc mà từ cũng chẳng hiểu thì nói gì đến hiểu cả câu).. Kiểm định là là xác nhận của cơ quan có thẩm quyền máy móc, thiết bị.. của mình đạt yêu cầu qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của nhà nước. Bình thường họ chỉ xác nhận trong một khoảng thời gian cụ thể. Sau khoảng thời gian này, chúng ta cần phải mang máy móc, thiết bị mình quay lại để tiếp tục kiểm định cho thời gian tiếp theo. Rõ ràng nhất, chúng ta hãy hình dung ra là kiểm định xe ô tô: xe mới chúng ta mua không kinh doanh thì phải kiểm định lần đầu. Kiểm định lần 2 sau 30 tháng.. Tất nhiên họ sẽ phải cân, đong, đo, đếm..dùng các hoạt động kỹ thuật để đánh giá, xác nhận máy móc, thiết bị.. của mình. Còn như thế nào thì mình cũng không cần biết và cũng có lẽ nó là chuyên môn của người làm kiểm định. Còn theo định nghĩa mang tính kỹ thuật thì kiểm định được hiểu như sau:
   
Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
   
Kiểm định phương tiện đo lường là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.  
   
Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.
 

Ảnh: Kiểm định cân điện tử Fujihatsu tại cơ quan chức năng (http://fujihatsu.com)
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(theo opticsandlab, abet.org, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.org và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ Cấu tạo của cảm biến tải trọng cân điện tử và thiết bị khác - Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/cau-tao-cua-cam-bien-tai-trong-can-dien-tu-va-thiet-bi-khac-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-190118.html
2/ Cấp chính xác của cân điện tử là gì? Vai trò của cấp chính xác đến việc phân loại cân

http://fujihatsu.com/cap-chinh-xac-cua-can-dien-tu-la-gi-vai-tro-cua-cap-chinh-xac-den-viec-phan-loai-can-1-2-190122.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ