CENELEC LÀ TỔ CHỨC GÌ? TIÊU CHUẨN CỦA CENELEC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

CENELEC LÀ TỔ CHỨC GÌ? TIÊU CHUẨN CỦA CENELEC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   CENELEC Comité Européen de Normalisation ÉlectrotechniqueỦy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện tử Châu Âu (CENELEC) và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử. CENELEC là một trong ba tổ chức tiêu chuẩn châu Âu bên cạnh ANSI và CEN, được ủy ban châu Âu (EC) thừa nhận. CENELEC chuẩn bị các tiêu chuẩn tự nguyện, giúp tạo thuận lợi cho thương mại giữa các quốc gia, tạo ra thị trường mới, cắt giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ sự phát triển của một thị trường châu Âu duy nhất.
   
CENELEC tạo ra khả năng tiếp cận thị trường ở cấp độ châu Âu nhưng cũng ở cấp quốc tế, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế bất cứ khi nào có thể, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), theo thỏa thuận Frankfurt.
   Trong một nền kinh tế toàn cầu hơn bao giờ hết, CENELEC thúc đẩy sự đổi mới và khả năng cạnh tranh, làm cho công nghệ có sẵn trên toàn ngành thông qua việc sản xuất các tiêu chuẩn tự nguyện.
   Thông qua công việc của các thành viên cùng với các chuyên gia của mình, các liên đoàn và người tiêu dùng trong ngành,
Tiêu chuẩn Châu Âu được tạo ra để khuyến khích phát triển công nghệ, đảm bảo khả năng tương tác và đảm bảo an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.
   Được chỉ định là
Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu của Ủy ban Châu Âu (EC), CENELEC là một tổ chức kỹ thuật phi lợi nhuận được thành lập theo luật pháp Bỉ, có trụ sở ở Brussels, Bỉ. Nó được tạo ra vào năm 1973 là kết quả của sự hợp nhất của hai tổ chức châu Âu trước đó: CENELCOMCENEL.
   
CENELEC là một Hiệp hội quốc tế phi lợi nhuận, hình thành các Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu (ESO) được công nhận chính thức cùng với CEN, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu và ETSI, Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu.
   
CENELEC hoạt động như một nền tảng để các chuyên gia phát triển Tiêu chuẩn châu Âu (EN), tạo điều kiện cho thương mại thế giới bằng cách loại bỏ các rào cản thương mại, tăng cường tăng trưởng kinh tế và dẫn đến các thị trường mới.
   Mục tiêu của chúng tôi là đồng ý về các thông số kỹ thuật chung để đáp ứng nhu cầu của ngành, đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng và đóng góp vào việc hợp nhất thị trường duy nhất châu Âu.


CENELEC cam kết mạnh mẽ:
  • Đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp châu Âu và các bên liên quan khác trên thị trường trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ liên quan.
  • Dẫn đầu cải thiện tất cả các khía cạnh của chất lượng sản phẩm, an toàn sản phẩm, chất lượng dịch vụ và an toàn dịch vụ trong các lĩnh vực điện, điện tử và các công nghệ liên quan, bao gồm bảo vệ môi trường, khả năng tiếp cận và đổi mới, và để đóng góp cho phúc lợi xã hội .
  • Hỗ trợ IEC, Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế, để đạt được sứ mệnh của mình : "Được công nhận trên toàn cầu là nhà cung cấp đánh giá tiêu chuẩn và tuân thủ và các dịch vụ liên quan cần thiết để tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế trong lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ liên quan.
   Quy trình thực hiện tiêu chuẩn hóa của chúng tôi là một hệ thống minh bạch, dựa trên sự đồng thuận và dựa trên sự cam kết đầy đủ của các thành viên CENELEC trong việc thực hiện EN trên toàn quốc gia, đảm bảo sự hài hòa hoàn toàn của các Thị trường đơn lẻ và làm cho Hệ thống Tiêu chuẩn Châu Âu (ESS) trở nên độc đáo.
   Những lợi ích kinh tế của tiêu chuẩn hóa đóng góp vào sự tăng trưởng của tất cả các chủ thể kinh tế và xã hội. Các tiêu chuẩn thuộc về nền kinh tế tri thức làm nền tảng cho ngành công nghiệp và xã hội châu Âu. Tiêu chuẩn hóa châu Âu là một công cụ quan trọng để phục hồi nền kinh tế châu Âu.
 
 CENELEC và các Ủy ban Quốc gia (NC) cùng hợp tác vì lợi ích của sự hài hòa châu Âu, tạo ra cả hai tiêu chuẩn theo yêu cầu của thị trường và các tiêu chuẩn hài hòa để hỗ trợ luật pháp châu Âu.
   Hệ thống tiêu chuẩn hóa nhằm tăng tiềm năng thị trường, khuyến khích phát triển công nghệ và đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng và người lao động, cũng như đóng góp cho một thế giới xanh hơn.

Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo whatis.techtarget, etsi.org, cenelec.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ Tiêu chuẩn châu Âu (EN) là gì? 3 tổ chức tiêu chuẩn châu Âu - Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/tieu-chuan-chau-au-en-la-gi-3-to-chuc-tieu-chuan-chau-au-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189668.html
2/ Tiêu chuẩn là gì? tiêu chuẩn hàng ngày là gì? - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/tieu-chuan-la-gi-tieu-chuan-hang-ngay-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189664.html
 

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ