TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (EN) LÀ GÌ? 3 tổ chức tiêu chuẩn châu Âu - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (EN) LÀ GÌ? 3 tổ chức tiêu chuẩn châu Âu - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   Tiêu chuẩn Châu Âu (EN) -European Standards- là các tài liệu đã được phê chuẩn bởi một trong 3 Tổ chức Tiêu chuẩn Châu Âu là CEN, CENELEC hoặc ETSI. Chúng được thiết kế và tạo ra bởi tất cả các bên quan tâm thông qua một quy trình minh bạch, cởi mở và đồng thuận.
   Tiêu chuẩn châu Âu là một thành phần chính của thị trường liên minh châu Âu. Mặc dù khá kỹ thuật đặc thù và không được công chúng biết đến và phương tiện truyền thông truyền tải nhưng chúng đại diện cho một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Mặc dù thường được coi là nhàm chán và không đặc biệt liên quan đến một số tổ chức, nhà quản lý hoặc người dùng, nhưng chúng thực sự rất quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại và do đó có khả năng hiển thị cao giữa các nhà sản xuất trong và ngoài lãnh thổ châu Âu. Một tiêu chuẩn đại diện cho một đặc điểm kỹ thuật mô hình, một giải pháp kỹ thuật mà thị trường có thể giao dịch. Nó mã hóa thực hành tốt nhất và thường là trạng thái của công nghệ.
   Về bản chất, các
tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống. Tuy nhiên, giờ đây, các tiêu chuẩn không còn được tạo ra chỉ vì lý do kỹ thuật mà còn trở thành nền tảng cho phép bao gồm xã hội và gắn kết hơn với công nghệ, cũng như sự hội tụ và khả năng tương tác trong một thị trường đang phát triển giữa các ngành.
   Nhưng
Tiêu chuẩn Châu Âu là một cái gì đó phù hợp hơn nhiều so với điều này. Quy định nội bộ của CEN-CENELEC, Phần 2, tuyên bố rằng EN (Tiêu chuẩn châu Âu) "mang theo nghĩa vụ phải được thực thi ở cấp quốc gia bằng cách đưa ra trạng thái của tiêu chuẩn quốc gia và bằng cách rút bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia mâu thuẫn nào" .
   Việc các
Tiêu chuẩn Châu Âu phải được chuyển đổi thành một tiêu chuẩn quốc gia ở tất cả các quốc gia thành viên đảm bảo rằng nhà sản xuất có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường của tất cả các quốc gia Châu Âu này khi áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu. Điều này áp dụng cho dù nhà sản xuất có trụ sở trong lãnh thổ CENELEC hoặc không. Các quốc gia thành viên cũng phải rút bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia mâu thuẫn nào: EN chiếm ưu thế hơn bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia nào trong liên minh châu Âu.
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo whatis.techtarget, etsi.org, cenelec.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ETSI là tổ chức gì? hoạt động như thế nào? -  Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/etsi-la-to-chuc-gi-etsi-hoat-dong-nhu-the-nao-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189612.html
2/ Tiêu chuẩn là gì? tiêu chuẩn hàng ngày là gì? - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/tieu-chuan-la-gi-tieu-chuan-hang-ngay-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189664.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ