PHẠM VI CÂN LỚN NHẤT CỦA CÂN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

PHẠM VI CÂN LỚN NHẤT CỦA CÂN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   Phạm vi cân lớn nhất của cân điện tử là khả năng thực tế hoặc tiềm năng để thực hiện phép đo với một khối lượng cụ thể lớn nhất trong phạm vi cân hay là khả năng chịu được một tải trọng cụ thể lớn nhất trong giới hạn cụ thể của cân điện tử. 

Ảnh: Cân điện tử fujihatsu (fujihatsu.com)
 

Nguồn: fujihatsu (cân điện tử) - cân điện tử fujihatsu 
(theo opticsandlab, throughtco.com, northwestern.edu, abet.org, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.org và WIkipedia international news

Bài viết liên quan: 
1/ Phạm vi cân của cân điện tử là gì? - Cân điện tử fujihatsu

http://fujihatsu.com/pham-vi-can-cua-can-dien-tu-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-198066.html
2/ Cân y tế là gì? - Cân điện tử fujihatsu
http://fujihatsu.com/can-y-te-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-197994.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ