CEN LÀ TỔ CHỨC GÌ? TIÊU CHUẨN CỦA CEN DÙNG TRONG LĨNH VỰC NÀO? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

CEN LÀ TỔ CHỨC GÌ? TIÊU CHUẨN CỦA CEN DÙNG TRONG LĨNH VỰC NÀO? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   CENỦy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) Comite Européen de Normalization là hiệp hội tập hợp các Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia của 34 quốc gia Châu Âu, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế liên minh châu Âu trong quá trình toàn cầu hóa mang lại lợi ích cho công dân châu Âu và cung cấp một cách hiệu quả cơ sở hạ tầng cho các bên quan tâm để phát triển, bảo trì, phân phối các bộ tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật một cách thống nhất. 34 thành viên quốc gia hợp tác để phát triển Tiêu chuẩn châu Âu (EN) trong các lĩnh vực khác nhau để xây dựng thị trường nội địa cho hàng hóa dịch vụ và định vị châu Âu trong nền kinh tế toàn cầu phát triển.
   CEN là một trong ba Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (cùng với CENELECETSI) đã được Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) chính thức công nhận là chịu trách nhiệm phát triển và xác định các tiêu chuẩn tự nguyện ở cấp độ Châu Âu. CEN cung cấp một nền tảng để phát triển Tiêu chuẩn Châu Âu và các tài liệu kỹ thuật khác liên quan đến các loại sản phẩm, vật liệu, dịch vụ và quy trình.
   
CEN hỗ trợ các hoạt động tiêu chuẩn hóa liên quan đến nhiều lĩnh vực bao gồm: không khí và không gian, hóa chất, xây dựng, sản phẩm tiêu dùng, quốc phòng và an ninh, năng lượng, môi trường, thực phẩm và thức ăn, y tế và an toàn, y tế, công nghệ thông tin, máy móc, vật liệu, thiết bị áp lực, dịch vụ, điện tử thông minh, vận chuyển và đóng gói.
   Các thành viên quốc gia của
CEN là các Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia (NSB) của 28 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), Cộng hòa Bắc Macedonia, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với ba quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ). Mỗi quốc gia có một thành viên.

Ủy ban giám sát và quan hệ thành viên (MRMC)
   Từ năm 2012, CENCENELEC đã áp dụng một hệ thống đánh giá tự nguyện dựa trên một bộ tiêu chí thành viên mà tất cả các thành viên quốc gia của họ phải liên tục thực hiện để duy trì tư cách thành viên CEN và / hoặc CENELEC của họ. Một trong những lợi ích chính của hệ thống này là nó cũng khuyến khích việc chia sẻ và áp dụng các thực hành tốt giữa các thành viên.
   Vào tháng 9 năm 2017, cả Hội đồng chung
CEN CENELEC đã phê duyệt văn bản sửa đổi về tiêu chí thành viên và quyết định kết hợp nó vào một Phần 1D mới của Quy định nội bộ của CEN-CENELEC . Đồng thời, Hướng dẫn 22 của CEN-CENELEC về các khía cạnh tổ chức và quy trình đánh giá các tiêu chí thành viên của CEN và CENELEC cũng được sửa đổi. Cả hai có hiệu lực kể từ 2018-01-01.
   Theo các quy tắc trên, sự phối hợp của hệ thống đánh giá được đảm bảo bởi Ủy ban giám sát và quan hệ thành viên (
MRMC), mà Chủ tịch là một cá nhân độc lập được bổ nhiệm với nhiệm kỳ bốn năm bởi Hội đồng chung CEN và CENELEC. Các nhiệm vụ chính của MRMC bao gồm xem xét và chấp nhận các báo cáo đánh giá và theo dõi các hành động khắc phục đã được xác định. MRMC cũng tích cực trong việc thúc đẩy một số thông lệ tốt có thể quan tâm đến cộng đồng CEN và CENELEC. MRMC báo cáo cho Tổng hội CEN và CENELEC thông qua Ủy ban của chủ tịch.

Hệ thống tiêu chuẩn ở châu Âu
   Hệ thống tiêu chuẩn ở châu Âu dựa trên các trụ cột quốc gia, đó là các Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia hoặc các thành viên của CEN. Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia là đại diện duy nhất cho tất cả các bên liên quan và là đầu mối chính của hệ thống được phối hợp, bao gồm tiêu chuẩn khu vực (Châu Âu) và quốc tế (ISO). Các thành viên quốc gia CEN có trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn châu Âu theo tiêu chuẩn quốc gia. Các Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Quốc gia phân phối và bán Tiêu chuẩn Châu Âu đã thực hiện và phải rút bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia mâu thuẫn nào.
   Các tiêu chuẩn châu Âu (EN) dựa trên sự đồng thuận, phản ánh lợi ích kinh tế và xã hội của 34 quốc gia thành viên CEN được thông qua các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia của họ. Hầu hết các tiêu chuẩn được dành cho ngành công nghiệp. Các dự án tiêu chuẩn có thể đến từ người tiêu dùng, Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoặc các hiệp hội, hoặc thậm chí các nhà lập pháp châu Âu.
   Bên cạnh Tiêu chuẩn Châu Âu, CEN tạo ra các tài liệu tham khảo khác, có thể được phát triển nhanh chóng và dễ dàng: Thông số kỹ thuật, Báo cáo kỹ thuật và Thỏa thuận hội thảo.
Phần này cung cấp cho bạn tổng quan về các sản phẩm của CEN, cách các tiêu chuẩn đang được phát triển ở châu Âu và trong đó công việc tiêu chuẩn hóa được thực hiện, cũng như giải thích cách CEN hỗ trợ tư pháp.

Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo whatis.techtarget, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ Tiêu chuẩn châu Âu (EN) là gì? 3 tổ chức tiêu chuẩn châu Âu - Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/tieu-chuan-chau-au-en-la-gi-3-to-chuc-tieu-chuan-chau-au-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189668.html
2/ CENELEC là tổ chức gì? tiêu chuẩn của CENELEC dùng để làm gì? - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/cenelec-la-to-chuc-gi-tieu-chuan-cua-cenelec-dung-de-lam-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-189670.html
 

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ