Chứng nhận ISO 14001 - Hệ thống Quản lý Môi trường

Chứng nhận ISO 14001 - Hệ thống Quản lý Môi trường

   Tiêu chun ISO 14001 nhm gim thiu các tác đng đến môi trường đng thi thiết lp mt l trình phát trin bn vng cho công ty ca bn. Chng nhn ISO 14001 chính thc công nhn s kiên đnh ca bn v vic tôn trng các thc tin tt nht v môi trường đ hướng dn các bên, khách hàng ca bn, nhà đu tư hoc cơ quan công quyn ca bn.

Trình bày chứng nhận

LỢI ÍCH CỦA ISO 14001

   + Hạn chế số lượng các sự cố môi trường bất lợi,
   + Dự đoán những thay đổi trong các quy định về môi trường,
   + Giành được các hợp đồng, vì cân nhắc về môi trường đã trở thành một tiêu chí ra quyết định quan trọng,
   + Giảm bớt áp lực ngày càng tăng do bảo vệ môi trường: chính quyền, giới truyền thông, nhóm người tiêu dùng, đối tác kinh doanh,
   + Cải thiện hình ảnh thương hiệu của tổ chức cả bên trong và bên ngoài,
   + Mang lại tiết kiệm bằng cách giảm, ví dụ, tiêu thụ năng lượng, khối lượng chất thải hoặc phí bảo hiểm,
   + Biểu tình nhân viên xung quanh một chiến dịch toàn công ty.

Ảnh: Internet

KINH NGHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC CỐ VÂN

   + Một liên hệ chuyên nghiệp được kết nối tốt để quản lý tốt hơn tất cả các ứng dụng Chất lượng, An toàn và Môi trường của bạn,
   + Các đánh giá viên có kinh nghiệm cao - quá trình chứng nhận dựa trên năng lực kỹ thuật và kỹ năng xây dựng mối quan hệ của họ,
   + Một tập hợp các năng lực kỹ thuật có thể khai thác chuyên môn nổi tiếng của LNE (trong các lĩnh vực bao gồm thử nghiệm sản phẩm, nghiên cứu và đánh giá ứng dụng).

YÊU CẦU ĐỂ ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 14001

   Trước khi đánh giá chứng nhận, các tổ chức cố vấn có thể đề xuất đánh giá sơ bộ để tối đa hóa cơ hội thành công của bạn.

Các bước chứng nhận ISO 14001

   + Lp kế hoch: Một đánh giá viên có năng lực trong lĩnh vực hoạt động của bạn sẽ đưa ra các bước đánh giá cùng với bạn.
   + Đánh giá ti ch: Đánh giá viên tổ chức đánh giá toàn diện hệ thống quản lý môi trường của bạn bằng cách dựa trên phương pháp tiếp cận hoạt động - kỹ thuật kép.
   + Phn hi: Đánh giá viên chính cung cấp cho bạn bản tóm tắt điều hành về các quan sát đánh giá.
   + Ủy ban xem xét cân nhc: Người quản lý dự án chứng nhận của bạn trình đơn của bạn lên ủy ban.
   + Thông báo quyết đnh: LNE thông báo cho bạn về quyết định cuối cùng của ủy ban.
   + Theo dõi và gia hn chng nhn: Đánh giá sau đó được tiến hành hàng năm.

CHỨNG NHẬN ISO 14001

   Các tiêu chun ISO 14001 bao gồm cấp giấy chứng nhận với hệ thống quản lý chất lượng ( ISO 9001 ), Hệ thống quản lý an toànISO 45.001 ).
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, lne và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ISO 9001 : 2015 là gì? ISO có những phiên bản nào? - Thông tin từ tổ chức ISO
http://fujihatsu.com/iso-90012015-la-gi-iso-co-nhung-phien-ban-nao-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191718.html
2/ ISO 9001 là gì? Định nghĩa chứng nhận ISO 9001 - Thông tin chính thức của tổ chức ISO

http://fujihatsu.com/iso-9001-la-gi-dinh-nghia-chung-nhan-iso-9001-thong-tin-chinh-thuc-cua-to-chuc-iso-1-2-191716.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ