ISO 9001 LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA CHỨNG NHẬN ISO 9001 - THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA TỔ CHỨC ISO

ISO 9001 LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA CHỨNG NHẬN ISO 9001 - THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA TỔ CHỨC ISO

   ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế cho một hệ thống quản lý chất lượng định kỳ QMS. Để được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, một công ty phải tuân theo các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn được sử dụng bởi các tổ chức để chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định và để chứng minh sự cải tiến liên tục.

Ảnh: ISO 9001 (Internet)

 
   Định nghĩa chứng nhận ISO 9001
   ISO 9001 được chứng nhận có nghĩa là một tổ chức đã đáp ứng được các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001,  trong đó xác định một tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng (QMS). ISO 9001 đánh giá xem hệ thống quản lý chất lượng của bạn có phù hợp và hiệu quả hay không, đồng thời buộc bạn phải xác định và thực hiện các cải tiến. Cải tiến liên tục đảm bảo khách hàng của bạn được hưởng lợi bằng cách nhận các sản phẩm / dịch vụ đáp ứng yêu cầu của họ và bạn cung cấp hiệu suất phù hợp. Trong nội bộ, tổ chức sẽ thu lợi từ việc tăng sự hài lòng trong công việc, cải thiện tinh thần và cải thiện kết quả hoạt động (giảm phế liệu và tăng hiệu quả).
   Có một số tài liệu khác nhau trong họ tiêu chuẩn
ISO 9000, nhưng ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt  ISO 9000 yêu cầu chứng nhận. Thông thường, toàn bộ tổ chức sẽ tìm kiếm chứng nhận, nhưng phạm vi của QMS có thể được tùy chỉnh để cải thiện hiệu suất tại một cơ sở hoặc bộ phận cụ thể. Phiên bản hiện tại là ISO 9001: 2015, được xuất bản vào tháng 9 năm 2015 (do đó: 2015).

   + Không quan trọng tổ chức của bạn có quy mô như thế nào: 1 người hoặc 1 triệu người
   + Không quan trọng bạn thuộc ngành nào (dịch vụ hoặc sản xuất) - đó có thể là nhà hàng, tư vấn, công ty sản xuất, tổ chức chính phủ, v.v. Có các tiêu chuẩn khác dựa trên ISO 9001 cho một vài ngành cụ thể. 
   + Nó KHÔNG phải là một tiêu chuẩn cho các sản phẩm. Nó không xác định chất lượng sản phẩm. Đây là một tiêu chuẩn dựa trên qui định: bạn sử dụng nó để kiểm soát các quy trình của mình, sau đó sản phẩm cuối cùng của bạn sẽ đáp ứng kết quả mong muốn.
   + Đó KHÔNG phải là Tiêu chuẩn cá nhân - một người không thể được chứng nhận ISO 9001, thay vào đó một tổ chức hoặc công ty trở thành đối tượng được chứng nhận. Tuy nhiên, các cá nhân CÓ THỂ trở thành Kiểm toán viên chính được chứng nhận ISO 9001 sau khóa đào tạo chỉ 5 ngày. Điều này sau đó cho phép họ kiểm toán các công ty khác.
   + Không có thứ gì như Chứng nhận ISO ISO hay Chứng nhận ISO 9000, chỉ có chứng nhận ISO 9001.
   + 
Đây KHÔNG phải là nhóm thành viên - Một tổ chức không thể tham gia vào ISO 9001. Để được chứng nhận ISO 9001, tổ chức của bạn phải:
   . Thực hiện theo các bước để thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
   . 
Sau đó, Tổ chức chứng nhận kiểm tra hiệu suất của tổ chức của bạn theo phiên bản mới nhất của yêu cầu ISO 9001. Nếu bạn vượt qua cuộc kiểm toán này, Nhà đăng ký sẽ cấp Chứng chỉ ISO 9001 chứng tỏ rằng tổ chức của bạn đã được đăng ký theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong thời gian ba năm.
   . Cuối cùng, tổ chức phải được chứng nhận lại ba năm một lần để duy trì trạng thái chứng nhận ISO 9001 của họ.Một cách tuyệt vời để hiểu cách ISO 9001 hoạt động là áp dụng nó vào một ví dụ.
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ASQ là hiệp hội gì? Nội dung hoạt động - Thông tin chính thức của ASQ
http://fujihatsu.com/asq-la-hiep-hoi-gi-noi-dung-hoat-dong-thong-tin-chinh-thuc-cua-asq-1-2-191702.html
2/ OIML là chứng nhận gì? Nhiệm vụ và mục tiêu - Thông tin chính thức về OIML - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/oiml-la-chung-nhan-gi-nhiem-vu-va-muc-tieu-thong-tin-chinh-thuc-ve-oiml-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-191432.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ