ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ? KINH TẾ HỌC LÀ GÌ? - THÔNG TIN QUỐC TẾ TỪ MỸ

ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ? KINH TẾ HỌC LÀ GÌ? - THÔNG TIN QUỐC TẾ TỪ MỸ

KINH TẾ HỌC   
   Kinh tế học là nghiên cứu về sản xuất, phân phối và tiêu thụ của cải trong xã hội loài người, nhưng quan điểm này chỉ là một trong số nhiều định nghĩa khác nhau. Kinh tế cũng là nghiên cứu của mọi người (với tư cách là người tiêu dùng) đưa ra lựa chọn về việc mua sản phẩm và hàng hóa nào.
   Đại học Indiana nói rằng kinh tế học là một khoa học xã hội nghiên cứu hành vi của con người. Nó có một phương pháp độc đáo để phân tích và dự đoán hành vi cá nhân cũng như tác động của các tổ chức như các công ty và chính phủ, câu lạc bộ và thậm chí các tôn giáo.

Ảnh: Kinh tế là gì (Internet)

 
ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ 
   
Kinh tế là nghiên cứu của sự lựa chọn. Mặc dù một số người tin rằng kinh tế được điều khiển hoàn toàn bằng tiền hoặc vốn, sự lựa chọn mở rộng hơn nhiều. Nếu nghiên cứu về kinh tế học là nghiên cứu về cách mọi người chọn sử dụng tài nguyên của họ, thì các nhà phân tích cũng phải xem xét tất cả các tài nguyên có thể có của họ, trong đó tiền chỉ là một.
   Trong thực tế, tài nguyên có thể bao gồm mọi thứ từ thời gian đến kiến ​​thức và tài sản cho các công cụ. Như vậy, kinh tế học giúp minh họa cách mọi người tương tác trong thị trường để thực hiện các mục tiêu đa dạng của họ. 
   Ngoài việc xác định những tài nguyên này là gì, khái niệm khan hiếm cũng là một cân nhắc quan trọng. Những tài nguyên này, cho dù giới hạn của phạm vi này có giới hạn đến mức nào, đó là nguồn gốc của sự căng thẳng trong các lựa chọn mà mọi người và xã hội đưa ra: Các quyết định của họ là kết quả của sự giằng xé liên tục giữa mong muốn và mong muốn không giới hạn và nguồn lực hạn chế.
Nhiều người chia nghiên cứu về kinh tế
 thành hai loại lớn: kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô.

Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo throughtco.com, wto.org, un.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ UN là gì? Chức năng và nhiệm vụ của Liên hợp Quốc - Thông tin chính thức từ UN
http://fujihatsu.com/un-la-gi-chuc-nang-va-nhiem-vu-cua-lien-hop-quoc-thong-tin-chinh-thuc-tu-un-1-2-191786.html
2/ WTO là tổ chức gì? Tổng quan về WTO - Thông tin chính thức từ WTO

http://fujihatsu.com/wto-la-to-chuc-gi-tong-quan-ve-wto-thong-tin-chinh-thuc-tu-wto-1-2-191788.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ