ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÂN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÂN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   Độ chính xác mức độ mà phép đo liên quan đến giá trị thực tế (giá trị đúng) của nó. Độ chính xác là một chủ đề tranh luận sôi nổi trong ngành cân vì việc sử dụng thuật ngữ này khác nhau giữa các chuyên gia cân. Độ chính xác thường được nêu dưới dạng phần trăm và điều quan trọng là xác định xem tỷ lệ phần trăm là tỷ lệ đầy đủ (% FS) hay tỷ lệ đọc thực tế (% AR). Tất cả các thiết bị đo đều có một số mức độ không chính xác vì độ chính xác tuyệt đối là không bao giờ có thể đạt được. Một số yếu tố chính góp phần vào độ chính xác của thang đo là độ dễ đọc, độ lặp lại, độ tuyến tínhđộ không đảm bảo của phép đo. Độ chính xác của thiết bị cân chỉ có thể được xác định bằng cách kiểm tra trực tiếp thiết bị tại vị trí sử dụng. Thông thường khi thuật ngữ chính xác được áp dụng cho thang đo hay cụ thể là cân điện tử, ý nghĩa dự định là không chính xác. Vì vậy, nếu một nhà sản xuất cân tuyên bố độ chính xác là 1% FS có nghĩa là cân của họ đã thể hiện độ không chính xác tất cả các góc độ đánh giá là 1% còn 99% là chính xác.

Ảnh: Cân điện tử fujihatsu (Internet)

Nguồn: fujihatsu (cân điện tử) - cân điện tử fujihatsu 
(theo opticsandlab, abet.org, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.org và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và kiểm định là gì? giải thích đơn giản nhất - Cân điện tử Fujihatsu
http://fujihatsu.com/hieu-chuan-hieu-chinh-va-kiem-dinh-la-gi-giai-thich-don-gian-nhat-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-190276.html
2/ Cân điện tử thương mại được phê duyệt mẫu là gì? Cân điện tử fujihatsu

http://fujihatsu.com/can-dien-tu-thuong-mai-duoc-phe-duyet-mau-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-197130.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ