GIÁ TRỊ ĐỘ CHIA KIỂM LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

GIÁ TRỊ ĐỘ CHIA KIỂM LÀ GÌ? - CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

   Giá trị độ chia kiểm hay giá trị của khoảng thời gian xác minh cân Verification Scale Interval / Vertification Division (hay giá trị độ chia kiểmphân chia tỷ lệ kiểmkhoảng tỷ lệ kiểm, tăng kiểmchữ số kiểmbước nhảy kiểmđộ lệch kiểm, e- Nó là giá trị độ chia đã được kiểm định bởi một cơ quan nhà nước hay một tổ chức đã có chứng nhận hợp pháp. Đây là khoảng giá trị nhỏ nhất của cân điện tử có thể được phép sử dụng hợp pháp để xác định giá dựa trên trọng lượng trong các giao dịch thương mại cho một loại cân điện tử cụ thể. Giá trị độ chia kiểm hay giá trị của khoảng thời gian xác minh cân (e) được xác định bởi nhà sản xuất cân điện tử khi gửi cân phê duyệt đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm định cân điện tử. Đây là một vấn đề pháp luật bắt buộc để một loại cân có thể lưu thông trên thị trường. Ở Việt Nam là Tổng cục Tiêu chuất Chất lượng và Đo lường. Ở Châu Âu hay Vương Quốc Anh thông qua một chương trình như NTEP (hoặc CE cho các quốc gia EU).  Trong thực tế, nhiều loại cân có giá trị độ chia (d) khác với giá trị độ chia kiểm (e). Chẳng hạn, bạn có một cái cân điện tử có thể có khả năng hiển thị theo bước tăng 0,01g, nhưng khoảng quy mô xác minh của nó hay giá trị độ chia của nó được xác minh bởi cơ quan có thẩm quyền chỉ là 0,1g. Trong tình huống này, bạn chỉ có thể tính giá thông qua trọng lượng cho khách hàng của bạn khi cân bằng cân điện tử trên dựa trên số gia 0,1g mặc dù thang đo có khả năng hiển thị số gia 0,01g

Ảnh: Cân điện tử fujihatsu - cân đạt chuẩn đo lường (fujihatsu.com)
 

Nguồn: fujihatsu (cân điện tử) - cân điện tử fujihatsu 
(theo opticsandlab, abet.org, etsi.org, cenelec.eu, cen.eu, iso.org và WIkipedia international news

Bài viết liên quan: 
1/ Giá trị độ chia là gì - Cân điện tử fujihatsu

http://fujihatsu.com/gia-tri-do-chia-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-197346.html
2/ Công suất tối đa của cân điện tử là gì?- Cân điện tử fujihatsu
http://fujihatsu.com/cong-suat-toi-da-cua-can-dien-tu-la-gi-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-197276.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ