Hệ thống tất cả đơn vị đo lường chiều dài quốc tế

Hệ thống tất cả đơn vị đo lường chiều dài quốc tế

Hệ thống tất cả đơn vị đo chiều dài quốc tế
   Hệ thống đơn vị phổ biến nhất được sử dụng bởi cộng đồng khoa học quốc tế là hệ thống đơn vị quốc tế
 SILe Système International d'unités , hay SI). Trong đó đơn vị đo chiều dài cơ bản là mét (m)..các giá trị sẽ được qui ước bằng cách thêm tiền tố vào đơn vị mét (m) hoặc giữ yên giá trị của mét (m).
Bảng tiền tố qui đổi chung lấy mét (m) làm đơn vị trung tâm
Tiền tố Kí hiệu Hệ số Ví dụ
micro µ 10−6 1 micromét (μm) = 1 × 10−6 m(0.000001 m)
milli m 10−3 1 millimét (mm) = 1 × 10−3 m(0.001 m)
centi c 10−2 1 centimét(cm) = 1 × 10−2 m (0.01 m)
deci d 10−1 1 decimét (dm) = 1 × 10−1 m (0.1 m )
kilo k 103 1 kilomét (km) = 1 × 103 m (1000 m)
mega M 106 1 megamét (Mm) = 1 × 106 m (1,000,000 m)
giga G 109 1 gigamét (Gm) = 1 × 109 m (1,000,000,000 m) 

Tương tự ta có thể qui đổi bất kì giá trị nào thông qua bảng hệ thống tiền tố của đơn vị đo lường quốc tế:
 
Hệ số Tiền tố Kí hiệu Hệ số Tiền tố Kí hiệu
1018 exa E 10-1 deci d
1015 peta P 10-2 centi c
1012 tera T 10-3 milli m
109 giga G 10-6 micro µ
106 mega M 10-9 nano n
103 kilo k 10-12 pico p
102 hecto h 10-15 femto f
10 deka da 10-18 atto a
Tiếp theo là hệ thống đo lường của Mỹ và Vương Quốc Anh:
 
USA (đỏ = đơn vị thông dụng) SI đơn vị mét
Đơn vị đo chiều dài
1 inch (in, kí hiệu ") = 1 in; 1'' = 2,54 cm
1 milli inch (mill) = 0,001 in = 0,0254 cm
1 foot (ft, kí hiệu ' ) = 12 in = 0,3048 m
1 yard (yd) = 3 ft = 0,9144 m
almost 1 m
1 fathom = 2 yd 1) = 1,8288 m
1 rod = 5,5 yd 1) = 5,0292 m
1 chain = 4 rod 1) = 20,1168 m
1 furlong = 10 chain 1) = 201,168 m
1 dặm = 80 furlong = 1609,344 m
1 hải lý =   = 1852 m

Nguồn: Internet
Bài viết liên quan:
1/Tất Cả Cách Chuyển Đổi Đơn Vị Đo Khối Lượng
http://fujihatsu.com/tat-ca-cach-chuyen-doi-don-vi-do-khoi-luong-1-2-186609.html

2/  Đơn Vị Đo Lường Là Gì? Đơn Vị Đo Khối Lượng Gồm Những Loại Nào?
http://fujihatsu.com/don-vi-do-luong-la-gi-don-vi-do-khoi-luong-gom-nhung-loai-nao-1-2-186599.html

 

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ