ISO 14001 : 2015 LÀ GÌ? THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ TỔ CHỨC ISO

ISO 14001 : 2015 LÀ GÌ? THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ TỔ CHỨC ISO

   ISO 14001: 2015 chỉ định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức có thể sử dụng để nâng cao hiệu suất môi trường của mình. ISO 14001: 2015 được dự định sử dụng bởi một tổ chức đang tìm cách quản lý các trách nhiệm môi trường của mình một cách có hệ thống, góp phần vào một môi trường bền vững. Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2015 là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong họ ISO 14000..
   ISO 14001: 2015 giúp một tổ chức đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý môi trường, cung cấp giá trị cho môi trường, bản thân tổ chức và các bên quan tâm. Phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức, kết quả dự kiến ​​của một hệ thống quản lý môi trường bao gồm:
· Tăng cường hiệu suất môi trường;
· Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ;
· Hoàn thành các mục tiêu môi trường.
   ISO 14001: 2015 được áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô, loại hình và tính chất, và áp dụng cho các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức xác định có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến quan điểm vòng đời. ISO 14001: 2015 không nêu các tiêu chí hiệu suất môi trường cụ thể.
   ISO 14001: 2015 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện hệ thống quản lý môi trường. Tuy nhiên, các yêu cầu về sự phù hợp với ISO 14001: 2015 không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được đưa vào hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và được thực hiện mà không loại trừ.

Ảnh: ISO 14000 : 2015 (Internet)

Để bắt đầu với ISO 14001: 2015:
   + Xem xét các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng hiện có ( ISO 9001:2015 )
   + Mua ISO 14001:2015 
   + Được đào tạo vận dụng ISO 14001 
   + Tham khảo ý kiến ​​với công ty đăng ký / kiểm toán viên bên thứ ba: để được hướng dẫn thêm
   + Chứng nhận ISO 14001 

Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ISO 9001 : 2015 là gì? ISO có những phiên bản nào? - Thông tin từ tổ chức ISO
http://fujihatsu.com/iso-90012015-la-gi-iso-co-nhung-phien-ban-nao-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191718.html
2/ ISO 14000? ISO 14001? ISO 19011? LỊCH SỬ VÀ NỘI DUNG - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

http://fujihatsu.com/iso-14000-iso-14001-iso-19011-lich-su-va-noi-dung-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191758.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ