ISO 14000? ISO 14001? ISO 19011? LỊCH SỬ VÀ NỘI DUNG - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

ISO 14000? ISO 14001? ISO 19011? LỊCH SỬ VÀ NỘI DUNG - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

   ISO 14000 là một loạt các tiêu chuẩn, hướng dẫn và báo cáo kỹ thuật về quản lý môi trường được phát triển và công bố bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ( ISO) cho các tổ chức. Các tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để thiết lập chính sách quản lý môi trường, xác định tác động môi trường với các sản phẩm hoặc dịch vụ, lập kế hoạch mục tiêu môi trường, thực hiện các chương trình để đáp ứng mục tiêu và tiến hành đánh giá hành động và quản lý.

Ảnh: ISO 14001 : 2015 (Internet)

 
THÚC ĐẨY HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ISO 14000
   Mục tiêu chính của loạt tiêu chuẩn ISO 14000 là thúc đẩy các hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong các tổ chức. Các tiêu chuẩn tìm cách cung cấp các công cụ hiệu quả về chi phí, sử dụng các thực tiễn tốt nhất để tổ chức và áp dụng thông tin về quản lý môi trường.
Gia đình ISO 14000 được phát triển để đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa của ngành công nghiệp. Với các cách tiếp cận tổ chức khác nhau để quản lý môi trường, việc so sánh các hệ thống và hợp tác là rất khó khăn.


ISO 14000 

   + Tiêu chuẩn và thực hành ISO 14000 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hoặc ngành nào.
   + 
ISO 14001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất của gia đình ISO 14000, phiên bản mới nhất của nó là ISO 14001 : 2015. Ngoài ra, ISO 14000 cũng bao gồm các tiêu chuẩn sau: 
   .
ISO 14004, phiên bản mới là ISO 14004: 2016: Hệ thống quản lý môi trường - Nguyên tắc chung khi thực hiện
   . ISO 14006, phiên bản gần đây là ISO 14006 : 2011: Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn kết hợp Ecodesign.
   . ISO 14015, phiên bản gần đây là ISO 14015 : 2001: Hệ thống quản lý môi trường - Đánh giá môi trường của các trang WEB và tổ trức (EASO).
   . 
ISO 14020, phiên bản gần đây là ISO 14020 : 2000: Tuyên bố và nhãn môi trường - Nguyên tắc chung.
   . 
ISO 14031, phiên bản gần đây là ISO 14031 : 2013: Quản lý môi trường - Hướng dẫn đánh giá hiệu quả môi trường.
   . 
ISO 14040, phiên bản gần đây là ISO 14040 : 2006: Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời -  Nguyên tắc và khung.
   . 
ISO 14050, phiên bản gần đây là ISO 14050 : 2009: Quản lý môi trường - Từ vựng.
   . 
ISO 14063, phiên bản gần đây là ISO 14063 : 2006: Quản lý môi trường - Truyền thông môi trường - Hướng dẫn và ví dụ.
   . 
ISO 14064, phiên bản gần đây là ISO 14064 : 2006: Tiêu chuẩn khí nhà kính.
   . ISO 19011 , phiên bản gần đây là ISO 19011 : 2018: Hướng dẫn về hệ thống quản lý kiểm toán
​.

LỊCH SỬ ISO 14000
   + Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường đầu tiên, BS 7750, được xuất bản năm 1992 bởi nhóm BSI.
   + Năm 1996, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO đã tạo ra họ tiêu chuẩn ISO 14000.
   + ISO 14001 đã trải qua sửa đổi vào năm 2004.
   + Bản sửa đổi hiện tại của ISO 14001 đã được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

NGUỒN GỐC CỦA ISO 14000
   Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ ASQ là nơi duy nhất có được phiên bản của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) 
của ISO 14001, tiêu chuẩn phổ biến nhất trong gia đình ISO 14000.

TIÊU CHUẨN ISO 14001
   Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong loạt ISO 14000. ISO 14001 chỉ định các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường (EMS) cho các tổ chức từ nhỏ đến lớn. Một EMS là một cách tiếp cận có hệ thống để xử lý các vấn đề môi trường trong một tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 14001 dựa trên chu trình Kế hoạch-Kiểm tra-Làm-Đánh giá-Cải thiện.
Chu trình Kế hoạch liên quan đến các giai đoạn bắt đầu của một tổ chức trở thành tuân thủ ISO 14001. Chu trình kiểm tra liên quan đến việc kiểm tra và sửa lỗi. Chu trình Do là việc triển khai và vận hành tiêu chuẩn ISO 14001 trong một tổ chức. Chu trình đánh giá là đánh giá toàn bộ quy trình của ban quản lý cấp cao của tổ chức. Và chu trình Cải thiện là một chu trình không bao giờ kết thúc khi một tổ chức liên tục tìm cách cải thiện EMS của họ.
   Toàn bộ quá trình có thể mất vài tháng đến vài năm tùy thuộc vào quy mô của tổ chức. Nếu một tổ chức đã được chứng nhận ISO 9000, việc triển khai ISO 14001 sẽ không mất nhiều thời gian. Khi một tổ chức tuân thủ, họ có thể đăng ký với nhà đăng ký bên thứ ba hoặc tự tuyên bố tuân thủ. 
Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn ISO 14000 duy nhất cho phép một tổ chức được đăng ký hoặc "được chứng nhận.


Để bắt đầu với ISO 14001: 2015:
   + Xem xét các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng hiện có ( ISO 9001:2015 )
   + Mua ISO 14001:2015 
   + Được đào tạo vận dụng ISO 14001 
   + Tham khảo ý kiến ​​với công ty đăng ký / kiểm toán viên bên thứ ba: để được hướng dẫn thêm
   + Chứng nhận ISO 14001 
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ISO 9001 : 2015 là gì? ISO có những phiên bản nào? - Thông tin từ tổ chức ISO
http://fujihatsu.com/iso-90012015-la-gi-iso-co-nhung-phien-ban-nao-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191718.html
2/ ISO 9001:2000? ISO 9001:1994? ISO 9001:1987 là gì? - Thông tin từ tổ chức ISO

http://fujihatsu.com/iso-9001-2000-iso-9001-1994-iso-9001-1987-la-gi-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191722.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ