ISO 9001 : 2000? ISO 9001 : 1994? ISO 9001 : 1987 LÀ GÌ? - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

ISO 9001 : 2000? ISO 9001 : 1994? ISO 9001 : 1987 LÀ GÌ? - THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC ISO

   Tất cả các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 ; ISO 9001 : 2000 ; ISO 9001 : 1994; ISO 9001 : 1987 đã trở nên lỗi thời. Kể từ tháng 9/2015 đã được thay thế bằng ISO 9001 : 2015. 9001: 2008 là tiêu chuẩn ISO gần nhất có giá trị nó là phiên bản thay thế ISO 9001 : 2000. ISO 9001 : 2000 là phiên bản thay thế ISO 9001 : 1994. Tương tự ISO 9001 : 1994 là phiên bản kế tiếp của ISO 9001 : 1987.. Tất cả các tổ chức kể từ tháng 9/2015 chưa chuyển đổi sang ISO 9001 : 2015 sẽ bị hủy chứng nhận ISO.

ISO 9001: 2000 
   Bản sửa đổi ISO 9001: 2000 cho phép các ngoại lệ đối với quy trình thiết kế và phát triển nếu trên thực tế một công ty KHÔNG tham gia vào việc tạo ra các sản phẩm mới, cũng như giới thiệu một vài khái niệm:

   + Quy trình tiếp cận, thay thế.
   + Tập trung vào cam kết quản lý thay vì chỉ dựa vào nhân sự chất lượng.
   + Chỉ số hiệu suất.
   + Cải tiến liên tục
   + Sự hài lòng của khách hàng. Thay đổi từ năm 1994 đến năm 2000
Các văn bản đã được điều chỉnh lại để thích ứng dễ dàng hơn cho một loạt các tổ chức. Một số định nghĩa đã được thay đổi.

   + Nhà thầu phụ của nhà cung cấp đã được đổi thành nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.
   + Tổ chức cung cấp ngay bây giờ đề cập đến tổ chức chính tìm kiếm chứng nhận.
   + Khách hàng vẫn không thay đổi.
   + So sánh ISO 9001: 1994 với ISO 9001 : 2000. Các tiêu chuẩn có một cấu trúc định hướng quá trình. Nó bao gồm một mô hình quy trình dựa trên chu trình Act-Do-Check-Act, trong đó phác thảo chu trình sản phẩm và / hoặc dịch vụ và chu trình kiểm soát quản lý.
Định dạng 20 điểm đã được thay thế. Văn bản của tiêu chuẩn hiện được tổ chức thành bốn quy trình chính:

    +Mục 5. Trách nhiệm quản lý
    + Mục 6. Quản lý tài nguyên
    + Mục 7. Hiện thực hóa sản phẩm
    + Mục 8. Đo lường, Phân tích và Cải thiệnYêu cầu về tài liệu ít quy định hơn và cho phép linh hoạt hơn.
 
 
Ảnh: Iso qua các thời kỳ (Internet)

 
ISO 9001: 1994 
   ISO 9000: 1994 nhấn mạnh việc đảm bảo chất lượng thông qua các hành động phòng ngừa, thay vì kiểm tra sản phẩm cuối cùng, đòi hỏi bằng chứng về việc tuân thủ các quy trình được lập thành văn bản. Phiên bản này cũng bao gồm ISO 9002ISO 9003 như trong các phiên bản 1997.

ISO 9001: 1987 
   ISO 9001: 1987 dựa trên BS 5750, với ba hệ thống quản lý chất lượng tùy thuộc vào hoạt động của tổ chức:

   + ISO 9001: 1987  Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và phục vụ  dành cho các công ty và tổ chức có hoạt động bao gồm việc tạo ra các sản phẩm mới.
   + ISO 9002: 1987  Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng  về cơ bản có cùng chất liệu với ISO 9001 nhưng không bao gồm việc tạo ra các sản phẩm mới.
   + ISO 9003: 1987  Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm  cuối cùng chỉ bao gồm kiểm tra cuối cùng của sản phẩm hoàn chỉnh, không quan tâm đến cách sản phẩm được sản xuất.
   + ISO 9000: 1987  cũng bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn quốc phòng hiện có của Hoa Kỳ và các tiêu chuẩn khác (hiện tại là MIL MILS) và phù hợp hơn với sản xuất.  
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ISO 9001 : 2015 là gì? ISO có những phiên bản nào? - Thông tin từ tổ chức ISO
http://fujihatsu.com/iso-90012015-la-gi-iso-co-nhung-phien-ban-nao-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191718.html
2/ ISO 9001 là gì? Định nghĩa chứng nhận ISO 9001 - Thông tin chính thức của tổ chức ISO

http://fujihatsu.com/iso-9001-la-gi-dinh-nghia-chung-nhan-iso-9001-thong-tin-chinh-thuc-cua-to-chuc-iso-1-2-191716.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ