ISO 9001 : 2008 LÀ GÌ? - THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ TỔ CHỨC ISO

ISO 9001 : 2008 LÀ GÌ? - THÔNG TIN CHÍNH THỨC TỪ TỔ CHỨC ISO

   Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trở nên lỗi thời kể từ tháng 9 năm 2018 và được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015. 9001: 2008 là tiêu chuẩn phác thảo các yêu cầu mà tổ chức phải duy trì trong hệ thống chất lượng của họ để được chứng nhận ISO 9001: 2008. Có một số tài liệu khác nhau trong họ tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng tiêu chuẩn ISO 9001tiêu chuẩn ISO duy nhất yêu cầu chứng nhận. ISO 9001 : 2008 thay đổi từ ISO 9001 : 2000. Những tổ chức nào chưa chuyển đổi sang ISO 9001 : 2015, sẽ bị hủy chứng nhận ISO sau tháng 9 năm 2018.
 

Ảnh: ISO 9001 : 2008 (Internet)

 
Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo iso.org, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ISO 9001 : 2015 là gì? ISO có những phiên bản nào? - Thông tin từ tổ chức ISO
http://fujihatsu.com/iso-90012015-la-gi-iso-co-nhung-phien-ban-nao-thong-tin-tu-to-chuc-iso-1-2-191718.html
2/ OIML là chứng nhận gì? Nhiệm vụ và mục tiêu - Thông tin chính thức về OIML - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/oiml-la-chung-nhan-gi-nhiem-vu-va-muc-tieu-thong-tin-chinh-thuc-ve-oiml-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-191432.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ