AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ? HACCP LÀ GÌ? - THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ASQ

AN TOÀN THỰC PHẨM LÀ GÌ? HACCP LÀ GÌ? - THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ASQ

   An toàn thực phẩm đề cập đến việc xử lý, chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm theo cách tốt nhất để giảm nguy cơ cá nhân mắc bệnh do thực phẩm. An toàn thực phẩm là một phần của quản lý an toàn xã hội . An toàn thực phẩm là mối quan tâm toàn cầu bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Các nguyên tắc an toàn thực phẩm nhằm mục đích ngăn chặn thực phẩm bị ô nhiễm và gây ngộ độc thực phẩm. Điều này đạt được thông qua một loạt các con đường khác nhau, một trong số đó sẽ được thể hiện ở phía dưới. 
     

 Nguyên tắc an toàn thực phẩm:
   + Vệ sinh và vệ sinh đúng cách tất cả các bề mặt, thiết bị và dụng cụ
   + Duy trì vệ sinh cá nhân ở mức độ cao, đặc biệt là rửa tay
   + Bảo quản, làm lạnh và hâm nóng thực phẩm một cách chính xác liên quan đến nhiệt độ, môi trường và thiết bị
   + Thực hiện kiểm soát dịch bệnh hiệu quả
   + Hiểu biết về dị ứng thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và không dung nạp thực phẩm
   Bất kể lý do tại sao bạn xử lý thực phẩm, cho dù là một phần của công việc hoặc nấu ăn tại nhà, điều cần thiết là luôn luôn áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm thích hợp. Bất kỳ số lượng các mối nguy thực phẩm tiềm ẩn tồn tại trong một môi trường xử lý thực phẩm, nhiều trong số đó mang theo hậu quả nghiêm trọng.

Ảnh: An toàn thực phẩm (Internet)
 
Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)
   HACCPPhân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX0 cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn của CODEX mang số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, và tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam tương đương là TCVN 5603:2008. 
   HACCP là một hệ thống quản lý, trong đó an toàn thực phẩm được giải quyết thông qua phân tích và kiểm soát các mối nguy sinh học, hóa học và vật lý từ sản xuất nguyên liệu, mua sắm và xử lý, đến sản xuất, phân phối và tiêu thụ thành phẩm. Giống như các tiêu chuẩn ISO 22000, hệ thống HACCP có thể áp dụng cho bất kỳ công ty nào, bất kể quy mô của nó, hoặc nếu nó trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào chuỗi thực phẩm. 
   Hệ thống cho phép xác định và kiểm soát các mối nguy hiểm có thể xảy ra trong quy trình sản xuất thực phẩm. Nó tập trung vào việc ngăn ngừa các mối nguy tiềm ẩn bằng cách giám sát và kiểm soát chặt chẽ từng điểm kiểm soát quan trọng của quy trình sản xuất thực phẩm. Mặc dù hệ thống ban đầu bao gồm ba nguyên tắc, qua nhiều năm, nó đã được sửa đổi và nhiều thay đổi đã được thực hiện để đơn giản hóa và giúp việc thực hiện dễ dàng hơn. Khái niệm ban đầu về HACCP chưa bao giờ thay đổi.
   
Bảy nguyên tắc của hệ thống HACCP là:

   + Tiến hành phân tích mối nguy hiểm
   + Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (ĐKSTH)
   + Thiết lập giới hạn tới hạn cho mỗi ĐKSTH
   + Thiết lập một hệ thống giám sát cho mỗi ĐKSTH
   + Thiết lập hành động khắc phục
   + Thiết lập thủ tục xác minh
   + Thiết lập tài liệu và lưu trữ hồ sơ

Nguồn: fujihatsu.com - Cân điện tử Fujihatsu 
(
theo whatis.techtarget, asq.org etsi.org, cenelec.eu, cen.eu và WIkipedia international news
Bài viết liên quan: 
1/ ASQ là hiệp hội gì? Nội dung hoạt động - Thông tin chính thức của ASQ
http://fujihatsu.com/asq-la-hiep-hoi-gi-noi-dung-hoat-dong-thong-tin-chinh-thuc-cua-asq-1-2-191702.html
2/ OIML là chứng nhận gì? Nhiệm vụ và mục tiêu - Thông tin chính thức về OIML - Cân điện tử Fujihatsu

http://fujihatsu.com/oiml-la-chung-nhan-gi-nhiem-vu-va-muc-tieu-thong-tin-chinh-thuc-ve-oiml-can-dien-tu-fujihatsu-1-2-191432.html

Chia Sẻ :

Đặt lịch hẹn dịch vụ